Om Billity.

Vi moderniserer telekomverdenen med våre kraftige BSS-løsninger.

Billity leverer hele verdikjeden til mobiloperatører for å hjelpe dem med å administrere og tjene penger på forretningsdriften.

Vi bruker avansert teknologi og dataanalyse for å tilby tjenestene våre, slik at mobiloperatører kan strømlinjeforme og automatisere forretningsprosessene sine. Dette kan bidra til å redusere kostnadene, forbedre kundeservicen og øke inntektene.

I tillegg til å yte støttetjenester kan vi også hjelpe mobiloperatører med digital transformasjon og utvikling av nye produkter og tjenester. Dette kan hjelpe deg å holde deg konkurransedyktig i et stadig mer overfylt og dynamisk marked.

Fremtidens BSS løsninger.

Ettersom telekomindustrien fortsetter å utvikle seg, øker etterspørselen etter effektive BSS-løsninger.

Etter hvert som telekomindustrien blir mer kundesentrert, er det et økende behov for BSS-løsninger som er fleksible og i stand til å tilpasse seg de endrede behovene til mobilselskapene og deres kunder.

Det er ikke mange mobiloperatører i dag som greier å ha en positiv bunnlinje. Med mange års erfaring både fra teknologi og mobilbransjen er vi i ferd med å lansere en fullverdig BSS løsning med fokus på mobiloperatørens lønnsomhet og fleksibilitet. Dette innebærer et skifte bort fra tradisjonelle modeller og mot en mer smidig og innovativ tilnærming, automatisering og mer personaliserte og effektive BSS-løsninger.

For mobilselskapene er kampen om mobilkundene like viktig som kampen om å holde kostandene nede og øke inntektene.